ધુમાડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધુમાડો કરવો

  • 1

    ધુમાડી થાય એમ કરવું.

  • 2

    વેડફી નાખવું; ઉડાવી દેવું.