ધ્યાનમંત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાનમંત્ર

પુંલિંગ

  • 1

    ધ્યાનનો મંત્ર; , 'મોટો'.