ધ્યાનમાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાનમાં રહેવું

  • 1

    લક્ષમાં કે યાદ રહેવું.