ધ્યાન આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાન આપવું

  • 1

    લક્ષ આપવું.