ધ્યાન બહાર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાન બહાર જવું

  • 1

    લક્ષમાં ન આવવું-રહેવું.