ધરબોળ ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધરબોળ ઘાલવો

  • 1

    પાયમાલ કરવું.