ધર્મતત્ત્વજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મતત્ત્વજ્ઞ

વિશેષણ

  • 1

    ધર્મતત્ત્વને-ધર્મના મર્મને જાણનાર; ધર્મજ્ઞ.