ધર્મધ્વજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મધ્વજ

પુંલિંગ

  • 1

    ધર્મની ધ્વજા.

  • 2

    લાક્ષણિક ધર્મને નામે પાખંડ કરનાર.