ધરમ ફરી વળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધરમ ફરી વળવો

  • 1

    પરમેશ્વર તરફથી સદ્દવર્તનનો બદલો મળવો.