ધ્રુવપદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્રુવપદ

પુંલિંગ

 • 1

  ગાયનનો એક પ્રકાર.

 • 2

  પદની પ્રથમ કડી; ટેક.

 • 3

  એક જાતનો તાલ.

ધ્રુવપદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્રુવપદ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અચળપદ-ધામ.

 • 2

  ધ્રુપદ ગાયનનો એક પ્રકાર.

 • 3

  પદની પ્રથમ કડી; ટેક.

 • 4

  એક જાતનો તાલ.