ધરો કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધરો કરવી

  • 1

    મૂએલા પાછળ શ્રાવણ-ભાદરવામાં એ નામની (દાનની) ક્રિયા કરવી.