ધૂળમાં મેળવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળમાં મેળવવું

  • 1

    ધૂળ કરવું; ખરાબ કરી નાંખવું; નકામું કરી દેવું.