ધૂળ ગજાની વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ ગજાની વાત

  • 1

    માલ વિનાની-નજીવી વાત.