ધાક ઊઘડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાક ઊઘડવા

  • 1

    બહેરાશ ટળવી.