ધાક બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાક બેસવો

  • 1

    ડર લાગી જવો.