ધાડ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાડ આવવી

  • 1

    લુટારુઓનો હલ્લો થવો.

  • 2

    ઉતાવળમાં હોવું.