ધાપ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાપ ખાવી

  • 1

    થાપ ખાવી; છેતરાવું.