ધાપ દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાપ દેવી

  • 1

    થાપ આપવી; છેતરવું.