ધાર્યું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાર્યું કરવું

  • 1

    પોતાનું ધારેલું-ઇચ્છેલું કરવું.