ધારાવાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધારાવાડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભૂતપ્રેતને રોકવા કરેલું પાણીનું અથવા દૂધનું કૂંડાળું.

  • 2

    ઝારી.