ધારાસભ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધારાસભ્ય

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધારાસભાનો સભ્ય કે સભાસદ.