ધારાસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધારાસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાયદા ઘડનારી સભા.