ધાર પર રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાર પર રહેવું

  • 1

    જોખમ ભરેલી સ્થિતિમાં કે કડક અમલમાં આવવું.