ધાવણ છોડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાવણ છોડાવવું

  • 1

    બાળકને ધાવવાનું બંધ કરાવવું. (મોંમાં, મોં પર).