ધૂળધમા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળધમા

  • 1

    માલ વગરની વસ્તુ કે વાત (ચ.).