ધોઈ પીવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોઈ પીવું

  • 1

    નકામું રાખી મૂકવું.

  • 2

    ન લેખવવું; ધ્યાન ન આપવું.