ધોઈ વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોઈ વાળવું

  • 1

    માંહોમાંહે માંડી વાળવું; પતાવવું.

  • 2

    પાણી ફેરવવું; વ્યર્થ જાય એમ કરવું.