ધોકડી ધોઈ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોકડી ધોઈ નાખવી

  • 1

    માર મારવો.

  • 2

    ખૂબ ધમકાવવું.