ધોતિયું છૂટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોતિયું છૂટી જવું

  • 1

    ડરી જવું; ગભરાઈ જવું.