ધોતિયું માથે મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોતિયું માથે મૂકવું

  • 1

    લાજશરમ છોડવી; નાગાઈથી વર્તવું.