ધોતિયું લેવાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોતિયું લેવાઈ જવું

  • 1

    ડરી જવું; ગભરાઈ જવું.