ધોલ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોલ ખાવી

  • 1

    તમાચો વાગવો.

  • 2

    શીખવાનું મળવું.