ધોવાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધોવાઈ જવું

  • 1

    વ્યર્થ જવું.

  • 2

    લોહી વિનાના થવું; તવાઈ જવું.