નુકસાનમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નુકસાનમાં આવવું

  • 1

    ગેરલાભ થવો; બગડવું.