નુકસાનમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નુકસાનમાં પડવું

  • 1

    ગેરલાભ થવો; બગડવું.