નકોરડો ખેંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નકોરડો ખેંચવો

  • 1

    નકોરડો ઉપવાસ કરવો.