નખિયાં પાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નખિયાં પાડવાં

  • 1

    ઘૂઘરા વગેરે ઉપર નખની છાપ પાડવી.