નખ જેટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નખ જેટલું

  • 1

    ઘણું નાનું.

  • 2

    વિસાત વિનાનું.