નજર ઉતારી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નજર ઉતારી નાખવી

  • 1

    દયાદૃષ્ટિ ઓછી કરવી.