નજરે ઓળખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નજરે ઓળખવું

  • 1

    દીઠે ઓળખવું.