નેનનો તારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેનનો તારો

  • 1

    આંખની કીકી; ઘણું જ વહાલું માણસ.