નેફા વગરની નાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નેફા વગરની નાત

  • 1

    કશા નિયમ કે વ્યવસ્થાના બંધન વગરની નાત.