નમતી દોરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નમતી દોરી

  • 1

    ઓછો અંકુશ; રહેમનજર.