નમતો દિવસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નમતો દિવસ

  • 1

    આથમતો દિવસ.

  • 2

    પડતીનો કાળ.