નમાજ પઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નમાજ પઢવી

  • 1

    ઇસલામી મજહબ પ્રમાણે બંદગી કરવી.