ગુજરાતી

માં નમિનાથની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નમિનાથ1નેમિનાથ2

નમિનાથ1

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    જૈનોના વર્તમાન ચોવીસીમાંના એકવીસમા તીર્થંકર.

ગુજરાતી

માં નમિનાથની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: નમિનાથ1નેમિનાથ2

નેમિનાથ2

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    જૈનોના વર્તમાન ચોવીસીમાંના બાવીસમા તીર્થંકર.