ગુજરાતી માં નરવોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નરવો1નરવો2નરવો3

નરવો1

પુંલિંગ

 • 1

  કાયમી જમાબંધીવાળી જમીન.

 • 2

  જમીનનો વંશપરંપરાનો વહીવટ.

મૂળ

सं. निर्वाह ઉપરથી

ગુજરાતી માં નરવોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નરવો1નરવો2નરવો3

નરવો2

પુંલિંગ

 • 1

  નીરોગી માણસ.

ગુજરાતી માં નરવોની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

નરવો1નરવો2નરવો3

નરવો3

પુંલિંગ

 • 1

  કુંવારો.