નૂર ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નૂર ભરવું

  • 1

    નૂર આપવું-ચૂકવવું.