નવગજની જીભ હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નવગજની જીભ હોવી

  • 1

    બહુ બોલબોલ કરવું.