નૈવેદ ધરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નૈવેદ ધરવું

  • 1

    દેવ આગળ નૈવેદ મૂકવું; દેવને નૈવેદ આપવું.

  • 2

    લાંચ આપવી.